"שני חדרים", לי בלסינג
בימוי: רועי הורוביץ, סטודיו יורם לוינשטיין
בתמונה: רונה ליפז-מיכאל
שני חדרים