"המתנדב", דן קלאנזי
בימוי: רועי הורוביץ, תיאטרון הספריה
בתמונה: רועי הורוביץ
המתנדב